Ydelser

Home

Breadcrumb

Ydelser

henrik-innovation ApS henvender sig blandt andet til:

 • Bygherrer som ønsker bistand i de tidligste program- og idéfaser vedrørende energi, bæredygtighed og indeklima
 • Arkitekter som ønsker bistand til konkurrencer og konkrete projekter i de indledende designfaser. Dels med konkrete ideer og strategier, dels i forbindelse med organisering af ingeniørydelser fra underrådgivere
 • Producenter af komponenter og systemer til byggebranchen, som påvirker energi- og indeklimaforhold i bygninger

Eksempler på rådgivningsydelser:

 • Projektledelse: inkl. projekter med mange deltagere og internationale projekter samt ledelse af interne udviklingsprojekter herunder IT-projekter.
 • Innovationsledelse: kreative processer, workshops, systematisk idéudvikling, stagegate processer, produktion af prototyper, planlægning og styring af udviklings- og demonstrationsprojekter, beskyttelse af IPR, kontakt til patentbureauer mv.
 • Fundraising: EU's rammeprogrammer, EUDP og andre offentlige støtteordninger, team-organisation, ideudvikling, budgettering og praktisk projektledelse i realiseringsfasen
 • Strategisk analyse, rådgivning og forretningsudvikling, særligt vedrørende udviklingsprojekter og markedsføringsplanlægning
 • Bæredygtigt byggeri: ideudvikling, dokumentation, projektledelse
 • Integreret energidesign: detaljerede strategier og analyser for optimering af energi, indeklima, dagslys og energiforsyning.
 • Totaløkonomiske beregninger: jf. ønsker fra den enkelte bygherre og med mulighed for at fokusere på værdisætning og risikovurdering af bæredygtighed i byggeriet
 • Undervisning, kurser og foredrag