Profil

Home

Breadcrumb

Profil

Baggrund

henrik-innovation ApS blev stiftet i november 2013 af Henrik Sørensen. Henrik Sørensen har en baggrund som civilingeniør (energi) suppleret med en executive MBA i innovations- og forandringsledelse (2004).

Henrik Sørensen har mere end 20 års erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhed, heraf størstedelen som leder og udviklingsdirektør hos Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S og senest et år som Technical Director for Steensen Varming ApS.

henrik-innovation ApS kombinerer dyb faglig viden om bæredygtighed, energi og indeklima i byggeriet med stærke kompetencer på projektledelse, innovationsledelse, forretningsudvikling og strategisk rådgivning.

Download  CV


Kunder og samarbejdspartnere:

  • Bygherrer som ønsker bistand i de tidligste program- og idefaser vedrørende energi, bæredygtighed og indeklima
  • Arkitekter som ønsker bistand til konkurrencer og konkrete projekter i de indledende designfaser. Dels med konkrete ideer og strategier, dels i forbindelse med organisering af ingeniørydelser fra underrådgivere
  • Producenter af komponenter og systemer til byggebranchen, som påvirker energi- og indeklimaforhold i bygninger.

 

Netværk

Virksomheden drives med afsæt i et stort internationalt netværk, som kan inddrages efter behov og derved sætte det bedste team med de bedste kvalifikationer til de enkelte opgaver. 

 

Medlemsskaber

FRI Foreningen for Rådgivende Ingeniører
DI Videnrådgiverne
CISBE Chartered Institution of Building Services Engineers